Rozhovor s Terkou a Karpatskou nadáciou: https://karpatskanadacia.sk/akademia-i-ambitious-uci-stredoskolakov-zrucnosti-21-storocia/