Rozvíjame mladých ľudí v regiónoch na Slovensku a prepájame ich s inšpiratívnymi profesionálmi

I AMbitious je program neformálneho vzdelávania pre stredoškolákov, ktorí prispievajú k prosperite svojho okolia

Na čo sú dve percentá určené?

• Ročný program neformálneho vzdelávania pre stredoškolákov v Trenčianskom a Trnavskom kraji, ktorý sa skladá zo siedmich nosných častí, ktorými sú mentoringový program, workshopy, diskusie, projekt s krajským mestom, projekty s firmami, dobrovoľnícke aktivity a vlastný projekt každého študenta/-ky

• Debaty, ktorými zlepšujeme argumentáciu a spoločenský prehľad študentov

Pravidelné verejné diskusie na aktuálne témy v Trenčianskom kraji a verejné workshopy v Trnavskom kraji

Rozvojová online platforma GROWNi.sk , ktorá prináša mladým ľuďom viac než 100+ príležitostí zo zaujímavých slovenských organizácií, firiem a verejného sektora ako mentoring, online kurzy či eventy, ponuky dobrovoľníctva, stáží či pracovné ponuky

Úspechy a ciele aj vďaka Vaším dvom percentám.

Získali sme ocenenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Iuventy – Slovenský inštitút mládeže za jeden z troch najlepších projektov neformálneho vzdelávania na Slovensku

• V našom ročnom intenzívnom programe študuje 95 študentov. Naši študenti vytvorili svoje vlastné projekty ako: Square TV, enviromentálny projekt Zelené ruky, literárny projekt Hra na Hviezdoslava a ďalšie

• Do programu je zapojených viac ako 60 inšpiratívnych mentorov a 40 profesionálnych lektorov z celého Slovenska

• Každý mesiac organizujeme verejné diskusie. Naše pozvanie prijal Juraj Hipš, Martin Šimečka, Zuzana Kovačič Hanzelová či Tomáš Kriššák

• Kvôli veľkému záujmu o program od študentov z iných krajov, sa postupne posúvame aj do Nitrianskeho, Žilinského, Trnavského a Banskobystrického kraja

• V septembri 2020 po prvýkrát otvárame ročný program I AMbitious v Trenčianskom a súčasne aj Trnavskom kraji

Vďaka Vaším 2% vieme naše aktivity zlepšovať a rozširovať do ďalších regiónov na Slovensku

V prípade, že by ste chceli darovať 2% ako zamestnanec je potrebné priložiť Vyhlásenie s údajmi I AMbitious, k daňovému priznaniu. Vyhlásenie taktiež nájdete v prílohe

V prípade, že darujete 2% ako firma alebo živnostník je potrebné zadať základné údaje I AMbitious, obsiahnuté v prílohe, do Vášho daňového priznania

Viac informácii nájdete na I AMbitious alebo na našom facebooku
Ďakujeme,  že Vám dáva zmysel pomáhať mladým ľuďom vzdelávať sa a napredovať.
Budeme veľmi radi, keď túto výzvu prepošlete ďalej.