I AMbitious Academy, ročný rozvojový program pre stredoškolákov a stredoškoláčky, v januári otvoril prihlasovanie do ďalšieho ročníka programu. Po úspešných štyroch ročníkoch v Trnavskom a Trenčianskom kraji smeruje program po prvýkrát aj na východné Slovensko – do Košického kraja. Príchodom do Košíc I AMbitious  napreduje v napĺňaní svojej vízie dostať sa postupne do všetkých krajov a regiónov Slovenska. 

 

I AMbitious, založený v roku 2018 vtedy ešte troma stredoškoláčkami, vznikol z túžby posilňovať regióny Slovenska cez rozvoj aktívnych mladých ľudí, budovanie komunít a tvorbu zmysluplných projektov prepájaním proaktívnych študentov a študentiek s inšpiratívnymi profesionálmi a profesionálkami, ktoré im odovzdávajú svoje osobné a kariérne vedomosti a skúsenosti. Účastníci a účastníčky programu v minulosti okrem iného riešili  výzvu inklúzie v meste Trenčín, pracovali na lepšom produkte spoločnosti Slido, tvorili business stratégiu pre Aliter Technologies, či komunikačnú kampaň pre expanziu coworkingov Fleck. Zároveň pomáhali zvyšovať povedomie o problematike ľudí bez domova spolu s Nota Bene, pomohli deťom z marginalizovaných skupín dobehnúť zameškané učivo vplyvom pandémie a viedli mladých ľudí k pozitívnemu vnímaniu dobrovoľníctva spolu s Nadáciou Pontis.

 

Podľa štúdie Čo si myslia mladí 2021 inštitútu Iuventa, viac ako 80% mladých ľudí na Slovensku cíti neistotu o svoju budúcnosť. Myslia si, že samotná škola ich nepripraví na trh práce a nerozvíja v nich zručnosti 21. storočia. Výskumno-štatistická organizácie Trexima zároveň uvádza, že viac ako 57% zamestnávateľov si myslí, že súčasní absolventi škôl nemajú potrebné skúsenosti pre prax.

 

,,Program I AMbitious Academy rozvíja mladých ľudí cez komplexný program popri škole. V programe študenti získajú prax cez 4 projekty – s neziskovou organizáciou, mestom či krajom, inovatívnou firmou a cez svoj vlastný projekt. Potrebné zručnosti získajú cez interaktívne workshopy vedené odborníkmi z praxe. Okrem toho zistia čomu sa chcú v živote venovať na individuálnej úrovni cez mentoringový a coachingový program. Veď predsa koľkým z nás sa stalo, že sme si vybrali zlú školu, či sa dlho venovali niečomu, včom sme nevideli zmysel. Za rok študenti zistia čo ich baví a čomu sa chcú venovať. Zároveň získajú reálnu prax, množstvo skúseností a spoznajú inšpiratívnych ľudí.”  hovorí Terézia Dominika Lukáčová, jedna zo spoluzakladateliek I AMbitious.“

 

Expanziu programu do košického kraja podporuje Karpatská nadácia.

 

Víziou Karpatskej nadácie je prosperujúce východné Slovensko, kde ľudia chcú žiť – miesto, kde jednotlivci a organizácie prebrali zodpovednosť za seba a svoj región, rešpektujú sa navzájom, spolupracujú, pomáhajú si a spoločne tvoria lepšiu budúcnosť. Je podľa nás dôležité ukazovať mladým ľuďom, ako môžu tvarovať a zlepšovať svet okolo seba a že k tomu nevedie len jedna správna cesta. Vďaka I AMbitious Academy majú stredoškoláci možnosť spoznať rôzne prostredia a získať mnoho kontaktov, ktoré im pomôžu nájsť tú správnu cestu pre nich,” hovorí Žofia Teplická z Karpatskej nadácie na otázku, prečo sa rozhodli podporiť rozšírenie programu na východné Slovensko.

 

I AMbitious patrí medzi jeden z troch najlepších projektov neformálneho vzdelávania na Slovensku na základe ocenenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Iuventy – Slovenského inštitútu mládeže z roku 2019. V rámci 12-mesačného programu majú študenti a študentky možnosť pracovať na projekte v neziskovom, verejnom i súkromnom sektore, rozvíjať svoje znalosti a zručnosti v rámci desiatok profesionálmi vedených workshopov, diskusií a debát, zúčastniť sa rozvojového campu, komunitných podujatí, mentoringového programu a v neposlednom rade pracovať  na vlastnom projekte pre zlepšenie svojho okolia. Prihlasovanie do programu je otvorené do 30. apríla 2022 na www.iambitious.sk.